• Kiềng bi charm chuông Quick View
  • Kiềng bi charm chuông Quick View
  • Kiềng bi charm chuông
  • 350.000
  • Kiềng tay Bạc 999 Bảo hành trắng sáng trọn đời Bảo hành đứt gãy miễn phí trong 3 ngày Cách thức đặt hàng:  Đặt hàng tại Website: chọn Mua hàng > Vào giỏ hàng > Điền thông tin và hoàn thành Inbox tại FB: Choco Jewelry hoặc Instagram: choco.jewelry Mua hàng trực tiếp tại cửa hàng: 43/96 Đại Từ, Hoàng…
  • Thêm vào giỏ hàng
 • Kiềng bi tag tên Quick View
  • Kiềng bi tag tên Quick View
  • Kiềng bi tag tên
  • 390.000
  • *Lưu ý: sản phẩm đặt khắc theo yêu cầu, khi đặt hàng khách hàng note rõ chữ muốn khắc lên vòng, thời gian khắc 2-3 hôm Kiềng tay Bạc 999 Bảo hành trắng sáng trọn đời Bảo hành đứt gãy miễn phí trong 3 ngày Cách thức đặt hàng:  Đặt hàng tại Website: chọn Mua hàng > Vào giỏ hàng…
  • Thêm vào giỏ hàng
 • Kiềng tay mix dây bi Kiềng tay mix dây bi Quick View
  • Kiềng tay mix dây bi Kiềng tay mix dây bi Quick View
  • Kiềng tay mix dây bi
  • 550.000
  • Vòng tay Bạc 925 Bảo hành trắng sáng trọn đời Bảo hành đứt gãy miễn phí trong 3 ngày Cách thức đặt hàng:  Đặt hàng tại Website: chọn Mua hàng > Vào giỏ hàng > Điền thông tin và hoàn thành Inbox tại FB: Choco Jewelry hoặc Instagram: choco.jewelry Mua hàng trực tiếp tại cửa hàng: 43/96 Đại Từ, Hoàng…
  • Thêm vào giỏ hàng
 • Vòng tay bi charm cá Quick View
  • Vòng tay bi charm cá Quick View
  • Vòng tay bi charm cá
  • 300.000
  • Vòng tay Bạc 999 Bảo hành trắng sáng trọn đời Bảo hành đứt gãy miễn phí trong 3 ngày Cách thức đặt hàng:  Đặt hàng tại Website: chọn Mua hàng > Vào giỏ hàng > Điền thông tin và hoàn thành Inbox tại FB: Choco Jewelry hoặc Instagram: choco.jewelry Mua hàng trực tiếp tại cửa hàng: 43/96 Đại Từ, Hoàng…
  • Thêm vào giỏ hàng
 • Vòng tay bi nhỏ Vòng tay bi nhỏ Quick View
  • Vòng tay bi nhỏ Vòng tay bi nhỏ Quick View
  • Vòng tay bi nhỏ
  • 240.000
  • Vòng tay Bạc 925 Bảo hành trắng sáng trọn đời Bảo hành đứt gãy miễn phí trong 3 ngày Cách thức đặt hàng:  Đặt hàng tại Website: chọn Mua hàng > Vào giỏ hàng > Điền thông tin và hoàn thành Inbox tại FB: Choco Jewelry hoặc Instagram: choco.jewelry Mua hàng trực tiếp tại cửa hàng: 43/96 Đại Từ, Hoàng…
  • Thêm vào giỏ hàng
 • Vòng tay bi tag khắc Quick View
  • Vòng tay bi tag khắc Quick View
  • Vòng tay bi tag khắc
  • 310.000
  • *Lưu ý: sản phẩm khắc theo yêu cầu, khi đặt hàng khách hàng note rõ chữ muốn khắc cho shop Vòng tay Bạc 999 Bảo hành trắng sáng trọn đời Bảo hành đứt gãy miễn phí trong 3 ngày Cách thức đặt hàng:  Đặt hàng tại Website: chọn Mua hàng > Vào giỏ hàng > Điền thông tin và hoàn…
  • Thêm vào giỏ hàng
 • Vòng tay dây vuông Vòng tay dây vuông Quick View
  • Vòng tay dây vuông Vòng tay dây vuông Quick View
  • Vòng tay dây vuông
  • 350.000
  • Vòng tay Bạc 925 *Lưu ý: Sản phẩm đặt khắc theo yêu cầu, khi đặt hàng bạn ghi chú chữ muốn khắc cho shop, thời gian khắc 1-2 ngày Bảo hành trắng sáng trọn đời Bảo hành đứt gãy miễn phí trong 3 ngày Cách thức đặt hàng:  Đặt hàng tại Website: chọn Mua hàng > Vào giỏ hàng >…
  • Thêm vào giỏ hàng
 • Vòng tay dương xỉ Vòng tay dương xỉ Quick View
  • Vòng tay dương xỉ Vòng tay dương xỉ Quick View
  • Vòng tay dương xỉ
  • 250.000
  • Vòng tay Bạc 999 Bảo hành trắng sáng trọn đời Bảo hành đứt gãy miễn phí trong 3 ngày Cách thức đặt hàng:  Đặt hàng tại Website: chọn Mua hàng > Vào giỏ hàng > Điền thông tin và hoàn thành Inbox tại FB: Choco Jewelry hoặc Instagram: choco.jewelry Mua hàng trực tiếp tại cửa hàng: 43/96 Đại Từ, Hoàng…
  • Thêm vào giỏ hàng
 • Vòng tay đôi khắc Quick View
  • Vòng tay đôi khắc Quick View
  • Vòng tay đôi khắc
  • 680.000
  • *Lưu ý: giá sản phẩm là giá 1 đôi, vòng khắc theo yêu cầu, khi đặt hàng khách hàng note rõ chữ muốn khắc cho shop Vòng tay Bạc 999 Bảo hành trắng sáng trọn đời Bảo hành đứt gãy miễn phí trong 3 ngày Cách thức đặt hàng:  Đặt hàng tại Website: chọn Mua hàng > Vào giỏ hàng…
  • Thêm vào giỏ hàng
 • Vòng tay tim phồng Vòng tay tim phồng Quick View
  • Out of Stock
   Vòng tay tim phồng Vòng tay tim phồng Quick View
  • Vòng tay tim phồng
  • 240.000
  • Vòng tay Bạc 925 Bảo hành trắng sáng trọn đời Bảo hành đứt gãy miễn phí trong 3 ngày Cách thức đặt hàng:  Đặt hàng tại Website: chọn Mua hàng > Vào giỏ hàng > Điền thông tin và hoàn thành Inbox tại FB: Choco Jewelry hoặc Instagram: choco.jewelry Mua hàng trực tiếp tại cửa hàng: 43/96 Đại Từ, Hoàng…
  • Đọc tiếp
 • Vòng tay vô cực Quick View
  • Vòng tay vô cực Quick View
  • Vòng tay vô cực
  • 240.000
  • Vòng tay Bạc 925 Bảo hành trắng sáng trọn đời Bảo hành đứt gãy miễn phí trong 3 ngày Cách thức đặt hàng:  Đặt hàng tại Website: chọn Mua hàng > Vào giỏ hàng > Điền thông tin và hoàn thành Inbox tại FB: Choco Jewelry hoặc Instagram: choco.jewelry Mua hàng trực tiếp tại cửa hàng: 43/96 Đại Từ, Hoàng…
  • Thêm vào giỏ hàng
 • Vòng tay xích Vòng tay xích Quick View
  • Vòng tay xích Vòng tay xích Quick View
  • Vòng tay xích
  • 240.000
  • Vòng tay Bạc 999 Bảo hành trắng sáng trọn đời Bảo hành đứt gãy miễn phí trong 3 ngày Cách thức đặt hàng:  Đặt hàng tại Website: chọn Mua hàng > Vào giỏ hàng > Điền thông tin và hoàn thành Inbox tại FB: Choco Jewelry hoặc Instagram: choco.jewelry Mua hàng trực tiếp tại cửa hàng: 43/96 Đại Từ, Hoàng…
  • Thêm vào giỏ hàng
Close Menu
×
×

Cart